Hướng dẫn Cách chơi xổ số 3D tại Nhà cái KK13

10234
Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13

Cách Chơi Xổ số 3D (3D Lotto)

Hướng dẫn cách chơi lô tô 3d tại nhà cái kk13Xổ số 3d (3D lotto hay Lô tô 3D) của nhà cái kk13 được căn cứ theo thống kê kết quả mở thưởng của xổ số 3D phúc lợi Trung Quốc và được xổ số phúc lợi Bắc Kinh phát hành, KK13 là nhà phân phối chính thức vé xổ số 3D Trung Quốc tại Việt Nam. Từ 000 đến 999 ngẫu nhiên lắc cho ra tổ hợp 3 số. Chương trình mở thưởng bắt đầu vào lúc 08:32 tối các ngày trong tuần, hiện trường mở thưởng được phát trên kênh phát thanh truyền hình nhân dân Trung ương Trung Quốc (http://china.cnr.cn/) THTT vào 08:30~08:35 tối từ thứ 2 cho đến chủ nhật hoặc có thể truy cập vào web xổ số phúc lợi Trung Quốc (http://www.zhcw.com/) để xem quá trình mở thưởng (nếu như quá trình mở thưởng thay đổi thì sẽ dựa vào hiển thị thông báo của trung tâm điều hành xổ số Trung Quốc làm chuẩn)
Xem thêm:
Quy tắc cụ thể về xổ số 3d tại Nhà cái KK13 như sau: Ta lấy ví dụ kết quả mở thưởng sẽ là 1,2,3.

Cách cược chọn số trong xổ số 3D

Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về các loại cược trong cách cược chọn số của xổ số 3d. Xin mời các bạn theo dõi sau đây

1 vị trí cố định

• lựa chọn 1 vị trí ngẩu nhiên bất kỳ trong con số hàng chục, hàng đơn vị, hàng trăm và từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng trùng với vị trí và số đã cá cược, thì được trúng thưởng.
• Ví dụ: Người chơi chọn loại cược là 1 vị trí cố định, lựa chọn cược hàng trăm và con số đặt cược là 1. Chỉ cần hàng trăm của kết quả mở thưởng ván đó là 1, thì bất kỳ hàng đơn vị và hàng chục mở ra là 1xx đều được xem là trúng thưởng. (1 Số bất kỳ x= 0~9)

2 vị trí cố định

• chọn 2 vị trí bất kỳ trong con số hàng trăm, hàng chục hoặc hàng đơn vị và từ 0-9 chọn 2 số ngẩu nhiên bất kỳ để cá cược. Khi kết quả mở thưởng và số đặt cược giống nhau đồng thời theo vị trí đã định, thì sẽ trúng thưởng.
• Ví dụ: Người chơi lựa chọn loại cá cược là 2 vị trí cố định, lựa chọn vị trí cược là [trăm-chục], và con số đặt cược ở hàng trăm là 1, hàng chục là 2. Chỉ cần con số ở hàng trăm và hàng chục của kết quả mở thưởng ván đó trùng với con số và vị trí đã cá cược thì bất kỳ hàng đơn vị là 12x đều coi là trúng thưởng (1 số ngẩu nhiên bất kỳ x= 0~9)

3 vị trí cố định 

Ở vị trí con số hàng trăm, hàng chục hoặc hàng đơn vị và từ 0~9 lựa chọn 3 số ngẩu nhiên bất kỳ để cá cược, khi kết quả mở thưởng và số đã cá cược tương tự nhau đồng thời lần lượt theo đúng thứ tự đã lựa chọn, thì sẽ trúng thưởng.Ví dụ: Người chơi chọn loại cược là 3 vị trí cố định, số cá cược là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123 thì sẽ trúng thưởng.

Tổ hợp 1 vị trí

Từ 0~9 chọn ngẩu nhiên bất kỳ 1 số để đặt cược, khi 1 số bất kỳ ở con số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược, thì trúng thưởng; nếu như trong kết quả mở thưởng xuất hiện 2 số trùng nhau thì vẫn tính là trúng thưởng 1 lần.
Ví dụ: Người chơi đặt cược vào tổ hợp 1 vị trí, số cá cược là 1. Khi kết quả mở thưởng là 1xx,x1x hoặc xx1 thì đều được xem là trúng thưởng (số ngẩu nhiên bất kỳ x- 0-9).

Tổ hợp 2 vị trí

Từ 0~9 lựa chọn 2 số bất kỳ để đặt cược, khi 2 số bất kỳ ở hàng dãy số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm trong kết quả mở thưởng giống với số đã cá cược, thì sẽ trúng thưởng.
  • Ví dụ: Người chơi đặt cược vào tổ hợp 2 vị trí, 2 số đặt cược tương tự nhau là 11. Khi kết quả mở thưởng là 11x,1×1 hoặc x11 thì đều được xem là trúng thưởng (số ngẩu nhiên bất kỳ x= 0~9)
  • Ví dụ: Người chơi đặt cược vào tổ hợp 2 vị trí, 2 số cá cược khác nhau là 12. Khi kết quả mở thưởng là 12x,1×2,21x,2×1,x12 hoặc x21 thì đều được xem là trúng thưởng (số bất kỳ x= 0~9)
Lưu ý: tỉ lệ cá cược của 2 ví dụ trên không giống nhau.

Tổ hợp 3 vị trí

3 số: từ 0 đến 9 chọn ngẩu nhiên bất kỳ 3 số và đều giống nhau (như 111), khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược tương tự nhau, thì được trúng thưởng
Ví dụ: Người chơi cá cược vào tổ hợp 3 vị trí, số cá cược là 111, khi kết quả mở thưởng là 111 thì sẽ trúng thưởng.
Nhóm 3: từ 0-9 lựa chọn 3 số ngẩu nhiên bất kỳ, trong đó có 2 số trùng nhau (như 112). Khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau nhưng không theo trình tự nhất định, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược là 112. Khi kết quả mở thưởng là 112,121 hoặc 211 thì đều trúng thưởng.
Nhóm 6: từ 0 đến 9 lựa chọn 3 số ngẩu nhiên bất kỳ và 3 số đó không được trùng nhau (như 123). Khi kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược nhưng không theo thứ tự nhất định, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược vào tổ hợp 3 vị trí, số cá cược là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123,132,213,231,312 hoặc 321 thì đều được xem là trúng thưởng.
Lưu ý: tỷ lệ cược của 3 loại tổ hợp cá cược trên không giống nhau.

Nhóm lựa chọn 3

Hội viên có thể lựa chọn 5~10 số, chỉ cần trong kết quả mở thưởng có 2 số trùng nhau, thì coi là trúng thưởng. Những số lựa lựa chọn khác nhau có tỷ lệ cược không tương tự nhau. Nếu lựa chọn 2 số bất kỳ trong 1,2,3,4,5, trong đó có 1 số trùng nhau thì được xem là trúng thưởng.
Ví dụ: 112,344 thì trúng thưởng; nếu kết quả mở thưởng là “Báo” thì không trúng thưởng.
Ghi chú : “Báo” là cả 3 vị trí có dãy số trùng nhau, như 111,222

Nhóm lựa chọn 6

Hội viên cũng có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng không có ngẩu nhiên bất kỳ số nào bị trùng nhau, thì sẽ trúng thưởng. Các số lựa chọn có tỷ lệ cược không giống nhau. Tỷ lệ trúng thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ cược thấp nhất trong dãy số đã lựa chọn để tính. Ví dụ: nếu số được chọn là (1,2,3,4), thì kết quả mở thưởng là 123,124,134,234 điều được trúng thưởng, những số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: 112,133,145,444…đều không trúng thưởng.

Tổ hợp kép 

Trong con số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị phân biệt lựa lựa chọn nhóm số.
Ví dụ: chọn 3x2x4 tức là hàng trăm chọn ra 3 số, hàng chục chọn ra 2 số và hàng đơn vị chọn ra 4 số hoặc lựa chọn 3x3x3. Nếu những dãy số đã lựa chọn ở từng vị trí xuất hiện tại vị trí tương thích trong kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
Cách lựa chọn số của loại cược này có những giới hạn sau:
  • Tại mỗi vị trí có thể chọn ít nhất 1 số, nhiều nhất là 10 số.
  • Tổng cộng các số có thể lựa lựa chọn cho 3 vị trí: ít nhất là lựa chọn 9 số, nhiều nhất lựa chọn 21 số.

Cược xiên

Dựa vào kết quả mở thưởng của 3 số đó là lớn nhỏ, chẵn lẻ, số nguyên tố/hợp số làm cơ sở để trúng thưởng.
Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8. Nếu hội viên ở vị trí hàng trăm cá cược “nhỏ”, vị trí chục đặt cược “chẵn”, vị trí hàng đơn vị đặt cược “hợp số” , thì sẽ trúng thưởng.

Chênh lệch

Căn cứ vào khoảng chênh lệch lớn nhất của 3 số mở thưởng làm cơ sở để trúng thưởng. Hội viên có thể lựa chọn khoảng chênh lệch ngẩu nhiên bất kỳ trong khoảng từ 0~9.Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8. Khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng là 5. ( Lấy số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 3 = khoảng chênh lệch 5)
Nếu như kết quả mở thưởng là 3 số tương tự nhau, thì khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng sẽ là 0.

Cách cược tổng trong xổ số 3D

Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cách cược tổng số trong xổ số 3D. Mời các bạn tiếp tục theo dõi sau đây.

Tổng 2 vị trí

• Tổng [trăm-chục]: Tổng của 2 vị trí hàng trăm & hàng chục trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí hàng trăm và hàng đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
• Tổng [trăm-đơn vị]: tổng của 2 vị trí hàng trăm và hàng đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí hàng trăm và hàng đơn vị đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
• Tổng [chục-đơn vị]: tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí đã cá cược, thì được trúng thưởng.

Tổng 3 vị trí

Tổng [trăm-chục-đơn vị]: tổng của 3 vị trí trăm-chục-đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 3 vị trí đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt đơn cược tổng ba vị trí là 1, trường hợp kết quả mở thưởng là 001,010 hay 100 thì tổng của 3 kết quả này đều là 1 và người chơi sẽ trúng thưởng.

Đuôi tổng 3 vị trí

Chữ số hàng đơn vị trong tổng ba vị trí [trăm-chục-đơn vị] cộng lại với nhau tại kết quả mở thưởng trùng với số hàng đơn vị trong tổng ba vị trí [trăm-chục-đơn vị] đã đặt đơn cược thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược đuôi tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] là 3, nếu kết quả mở thưởng là 373,490 hoặc 968 thì số đuôi tổng của 3 kết quả này đều là 3, được coi là trúng thưởng

Đuôi tổng của 2 vị trí cố định

Đuôi tổng trong hai vị trí cố định [trăm-chục], [trăm-đơn vị] hay [chục-đơn vị] tại kết quả mở thưởng trùng với đuôi tổng trong hai số cố định đã đặt đơn cược, thì người chơi trúng thưởng.
Ví dụ: bạn đặt đơn cược đuôi tổng của [chục-đơn vị] là 4, kết quả mở thưởng ra là 168,295 hay 577 thì đuôi tổng của ba kết quả này đều là 4, người chơi sẽ trúng thưởng.

Cách cược hai mặt trong xổ số 3D

Chẵn lẻ

• Khi kết quả mở thưởng của hàng dãy số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 1,3,5,7,9 được coi là「Lẻ」; nếu như là 2,4,6,8 được gọi là「Chẵn」. Khi vị trí cá cược chẵn lẻ trùng với vị trí chẵn lẻ của kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt đơn cược hàng trăm là lẻ, trường hợp kết quả mở thưởng là 130 (1 là lẻ) thì người chơi trúng thưởng.
• Trường hợp con số hàng đơn vị trong tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hay [trăm-đơn vị] là 1,3,5,7,9 được coi là Lẻ; trường hợp 2,4,6,8 được coi là Chẵn. Trường hợp tổng chẵn lẻ đã đặt đơn cược trùng với tổng chẵn lẻ tại kết quả mở thưởng thì người chơi trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt đơn cược tổng [trăm-chục] là lẻ, trường hợp kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9 = 11 là lẻ) thì người chơi trúng thưởng.
Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13
• Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] tại kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 thì xem như Lẻ; trường hợp là 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 xem như Chẵn. Khi tổng chẵn lẻ đã đặt cược giống với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược tổng lẻ, khi kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9+đơn vị 0 = 11 là lẻ), thì trúng thưởng.
Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13

Lớn nhỏ

• Số ở hàng con số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của kết quả mở thưởng là 5,6,7,8,9 thì được xem là Lớn; nếu như là 0,1,2,3,4 thì được coi là「Nhỏ」. Khi vị trí cá cược lớn nhỏ giống với kết quả mở thưởng, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược hàng trăm là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 352 (3 là nhỏ), thì sẽ trúng thưởng.
• Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị] hoặc [trăm-đơn vị] là 5,6,7,8,9 thì là Lớn; nếu là 0,1,2,3,4 thì là Nhỏ. Khi tổng lớn nhỏ đã đặt cược giống với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược tổng [trăm-chục] là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 491 (trăm 4+ chục 9 = 13, số đuôi là 3 tức nhỏ), thì sẽ trúng thưởng.
Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13
• Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] tại kết quả mở thưởng là 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 được coi là「Lớn」; nếu là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 được coi là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ của số đã đặt cược giống với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.Ví dụ: người chơi đặt cược tổng lớn, khi kết quả mở thưởng là 976 (trăm 9+ chục 7+ đơn vị 6 = 22 là lớn), thì được trúng thưởng.
Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13

Số nguyên tố/ Hợp số

• Số ở hàng trăm, chục, hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được coi là「Số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số nguyên tố/hợp số ở vị trí đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng thì được trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược hàng đơn vị là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng là 957 (7 là số nguyên tố), thì được trúng thưởng.
• Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] là 1,2,3,5,7 thì được coi là「Số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số cá cược và kết quả mở thưởng tương tự nhau thì được trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược [trăm-chục] là hợp số, khi kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9+ chục 5 = 14, số đuôi là 4 tức hợp số), thì trúng thưởng.
• Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục-đơn vị] của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được coi là「số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số đã cá cược giống với kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi cá cược trăm-chục-đơn vị là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9+ chục 5+ đơn vị 7 = 21, số đuôi là 1 tức số nguyên tố), sẽ trúng thưởng.
Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13

Kết luận về xổ số 3D tại KK13

Hướng dẫn cách chơi xổ số 3d tại nhà cái kk13Vừa rồi KK13 đã hướng dẫn cụ thể về quy tắc, cách chơi và các dạng cược trong xổ số 3d (3d lotto). Hy vọng sau khi theo dõi nội dung này thì các bạn đã nắm vững những nguyên tắc trong trò xổ số 3D và có thể tự tin đặt cược. Theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật những hướng dẫn và chia sẻ hữu ích nhất khi chơi Lô tô online tại Nhà cái KK13! Chúc các bạn giải trí vui vẻ và may mắn thắng lớn với xổ số 3D tại KK13!

KK13 Club

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here