Quy tắc chơi Xổ số thể thao (Sports lotto) tại KK13 Casino

10224
Quy tắc chơi sport loto tại nhà cái kk13

Quy Tắc Chơi Xổ số thể thao Sports lotto tại KK13

[Sports Lotto] được Ban quản lý xổ số thể thao Trung Quốc tổ chức và trao thưởng. Thời gian mở thường bắt đầu vào lúc 08:30 tối hàng ngày, và mỗi ngày chỉ mở thưởng một lần. Giả sử kết quả mở thưởng đó là 123, nghĩa là chữ số hàng trăm đó là 1, chữ số hàng chục là 2, hàng đơn vị là 3 (Mỗi một dãy số mở thưởng sẽ được quay và bất kỳ lựa chọn ra trong những dãy số từ 0-9 làm kết quả mở thưởng).

Xem thêm:

Quy tắc chơi xổ số Hong Kong tại Nhà cái KK13

 

Giả sử kết quả mở thưởng sẽ là 1, 2, 3. Quy tắc cụ thể của xổ số thể thao Trung Quốc (Sports Lotto) tại nhà cái KK13 như sau:

Cách cược chọn số

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cược chọn số trong bộ quy tắc chơi xổ số thể thao Trung Quốc (sports lotto) tại Nhà cái KK13

1 Vị trí cố định

Lựa chọn 1 vị trí bất kỳ trong hàng trăm, chục hoặc đơn vị , và từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược. Nếu kết quả mở thưởng trùng với vị trí và số đã cá cược, thì được trúng thưởng.

Ví dụ: Người chơi chọn loại cược là 1 vị trí cố định, lựa chọn cược hàng trăm và dãy số cá cược là 1. Chỉ cần hàng trăm của kết quả mở thưởng ván đó là 1, thì bất kể hàng chục và hàng đơn vị mở tổ hợp đó là 1xx đều coi là trúng thưởng. (1 Số ngẫu nhiên x= 0~9)

2 Vị trí cố định

Chọn 2 vị trí bất kỳ ngẫu nhiên trong trăm, chục hoặc đơn vị, và từ 0-9 lựa chọn 2 số bất kỳ để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng và số đặt cược giống với nhau đồng thời sắp xếp theo vị trí chỉ định thì sẽ trúng thưởng.

Ví dụ: Người chơi chọn loại cá cược đó là 2 vị trí cố định, lựa chọn vị trí cược là [trăm-chục], và con số cá cược ở hàng trăm là 1, hàng chục là 2. Chỉ cần dãy số ở hàng trăm và hàng chục của kết quả mở thưởng ván đó đúng với dãy số và vị trí đã đặt cược thì bất kể hàng đơn vị là 12x đều coi là trúng thưởng (1 số bất kỳ ngẫu nhiên x= 0~9)

3 Vị trí cố định

Ở vị trí hàng trăm, chục, đơn vị và từ 0-9 chọn 3 số ngẫu nhiên bất kỳ để cá cược, khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược tương tự nhau đồng thời lần lượt theo đúng trình tự đã lựa chọn, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi chọn loại đặt cược đó là 3 vị trí cố định, số cá cược đó là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123 thì được trúng thưởng.

Tổ hợp 1 vị trí 

Từ 0 đến 9 chọn ngẫu nhiên 1 số để cá cược, khi 1 số ngẫu nhiên ở trăm, chục hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược, thì trúng thưởng; nếu như trong kết quả mở thưởng xuất hiện 2 số trùng nhau thì vẫn tính là trúng thưởng 1 lần.

Ví dụ: Người chơi đặt cược vào ra 1 vị trí, số đặt cược đó là 1. Nếu kết quả mở thưởng đó là 1xx,x1x hoặc xx1 thì đều được xem là trúng thưởng (số bất kỳ x- 0~9).

Tổ hợp 2 vị trí

Từ 0-9 lựa chọn 2 số ngẫu nhiên để đặt cược, khi 2 số bất kỳ ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với số đã cá cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ:Người chơi đặt cược vào ra 2 vị trí, 2 số cá cược tương tự nhau là 11. Khi kết quả mở thưởng là 11x,1×1 hoặc x11 thì đều được xem là trúng thưởng (số ngẫu nhiên bất kỳ x= 0~9)

Ví dụ: Người chơi đặt cược vào ra 2 vị trí, 2 số đặt cược khác nhau đó là 12. Khi kết quả mở thưởng là 12x,1×2,21x,2×1,x12 hoặc x21 thì đều coi là trúng thưởng (số bất kỳ x= 0~9)

Lưu ý: tỷ lệ cược trong 2 ví dụ trên không giống nhau.

Tổ hợp 3 vị trí 

 • 3 số: từ 0-9 lựa chọn ngẫu nhiên bất kỳ 3 số và đều tương tự nhau (như 111), Nếu kết quả mở thưởng và số đã cá cược giống nhau, sẽ là trúng thưởng
  Ví dụ: Người chơi cá cược vào ra 3 vị trí, số cá cược là 111, Nếu kết quả mở thưởng đó là 111 sẽ là trúng thưởng.
 • Nhóm 3: từ 0~9 lựa chọn 3 số ngẫu nhiên bất kỳ, trong đó có 2 số trùng nhau (như 112). Nếu kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau nhưng không theo thứ tự nhất định, thì sẽ trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi đặt cược cho ra 1 nhóm 3 vị trí, số cá cược là 112. Khi kết quả mở thưởng đó là 112,121 hoặc 211 thì đều trúng thưởng.

 • Nhóm 6: từ 0~9 chọn 3 số ngẫu nhiên và 3 số đó không được trùng nhau (như 123). Nếu kết quả mở thưởng giống với số đã cá cược nhưng không theo trình tự nhất định, sẽ là trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược vào tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược đó là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123,132,213,231,312 hoặc 321 thì đều được xem là trúng thưởng.

Lưu ý: tỷ lệ cược trong 3 dạng cược trên không giống nhau.

Nhóm chọn 3

Hội viên có thể lựa chọn 5~10 số, chỉ cần trong kết quả mở thưởng xuất hiện 2 số trùng nhau, thì coi là trúng thưởng. Những số chọn khác nhau có tỷ lệ cược không giống nhau. Nếu như chọn 2 số ngẫu nhiên bất kỳ trong 1,2,3,4,5, trong đó có 1 số trùng nhau thì coi là trúng thưởng.

Ví dụ: xuất hiện 112 và 344 thì sẽ trúng thưởng còn nếu kết quả mở thưởng ra “Báo” thì sẽ không trúng thưởng.
Lưu ý: “Báo” có nghĩa đó là cả 3 vị trí xuất hiện dãy số lặp, ví dụ như: 333, 444

Nhóm chọn 6

Hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, Nếu kết quả mở thưởng không có bất kỳ ngẫu nhiên số nào bị trùng nhau, coi như là trúng thưởng. Các số chọn có tỷ lệ cược không giống nhau. Tỷ lệ trúng thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ cược thấp nhất trong con số đã lựa chọn để tính.

Ví dụ: nếu số được chọn đó là (1,2,3,4), thì kết quả mở thưởng đó là 123,124,134,234 đều trúng thưởng, những số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: 112,133,145,444…đều không trúng thưởng.

Tổ hợp kép

Trong trăm, chục, đơn vị phân biệt lựa chọn nhóm số. Ví dụ chọn 3x2x4 tức đó là hàng trăm lựa chọn ra 3 số, hàng chục lựa chọn ra 2 số và hàng đơn vị chọn ra 4 số hoặc chọn 3x3x3. Nếu những con số đã lựa chọn ở từng vị trí xuất hiện tại vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì được trúng thưởng.

Cách chọn số trong dạng cược này có một vài giới hạn như sau:

 • Mỗi vị trí khác nhau có thể chọn tối thiểu 1 số, tối đa là 10 số.
 • Tổng cộng những con số có thể lựa chọn cho 3 vị trí: tối thiểu phải chọn 9 số, tối đa lựa chọn được 21 số.

Cược xiên

Dựa trên kết quả mở thưởng của 3 số đó là lớn nhỏ, chẵn lẻ, số nguyên tố/hợp số làm căn cứ trúng thưởng.

Ví dụ: kết quả mở thưởng đó là 3,4,8. Nếu hội viên ở vị trí trăm đặt cược “nhỏ”, vị trí chục cá cược “chẵn”, vị trí hàng đơn vị cá cược “hợp số” , thì được trúng thưởng.

Chênh lệch

Dựa vào sự chênh lệch nhiều nhất của 3 số mở thưởng làm cơ sở để xác định trúng thưởng. Thành viên có thể lựa chọn khoảng chênh lệch ngẫu nhiên bất kỳ trong khoảng từ 0~9.Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8. Khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng đó là 5. ( Dùng số lớn nhất là 8 trừ đi số nhỏ nhất là 3 ta được khoảng chênh lệch sẽ là 5)

Nếu kết quả mở thưởng là 3 số tương tự nhau, thì khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng sẽ là 0.

Cách cược tổng

quy tắc chơi xổ số thể thao (sports lotto) tại nhà cái kk13

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến Cách cược tổng trong xổ số thể thao Trung Quốc (sports lotto) các bạn nhé. Hãy cùng theo dõi tiếp sau đây:

Tổng 2 vị trí

Tổng [trăm-chục]: tổng của 2 vị trí [trăm-chục] tại kết quả mở thưởng trùng với tổng của 2 vị trí [trăm-chục] đã đặt đơn cược, coi như là trúng thưởng.

Tổng [trăm-đơn vị]: tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] tại kết quả mở thưởng tương đương với tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] đã đặt đơn cược, sẽ là trúng thưởng.

Tổng [chục-đơn vị]: tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] tại kết quả mở thưởng trùng với tổng của 2 vị trí đã đặt đơn cược, coi như là trúng thưởng.

Tổng 3 vị trí

Tổng [trăm-chục-đơn vị]: tổng của 3 vị trí trăm-chục-đơn vị trong kết quả mở thưởng trùng với tổng của 3 vị trí đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi đặt cược tổng 3 vị trí là 1, Nếu kết quả mở thưởng là 001,010 hoặc 100 thì tổng của 3 kết quả này điều là 1, được coi là trúng thưởng.

Đuôi tổng 3 vị trí

Chữ số hàng đơn vị của tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] cộng lại với nhau trong kết quả mở thưởng trùng với số hàng đơn vị của tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi cá cược đuôi tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] đó là 3, Nếu kết quả mở thưởng đó là 373,490 hoặc 968 thì số đuôi tổng của 3 kết quả này điều là 3, được coi là trúng thưởng.

Đuôi tổng 2 vị trí cố định

Đuôi tổng của 2 vị trí cố định [trăm-chục], [trăm-đơn vị] hoặc [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 số cố định đã đặt cược, sẽ là trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi cá cược đuôi tổng của [chục-đơn vị] là 4, kết quả mở thưởng là 168,295 hoặc 577 thì đuôi tổng của 3 kết quả này điều là 4, được coi là trúng thưởng.

Cách cược hai mặt

Quy tắc chơi sport loto tại nhà cái kk13

Cuối cùng là cách cược hai mặt trong xổ số thể thao Trung Quốc (Sports lotto)

Chẵn lẻ

 • khi kết quả mở thưởng của hàng trăm, chục hoặc đơn vị là 1, 3, 5, 7, 9 được coi là “Lẻ”; nếu đó là 2, 4, 6, 8 được coi là “Chẵn”. Khi vị trí đặt cược chẵn lẻ giống với vị trí chẵn lẻ của kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi lựa chọn cá cược hàng trăm là lẻ, Nếu kết quả mở thưởng đó là 130 (1 đó là lẻ), thì trúng thưởng.

 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] đó là 1, 3, 5, 7, 9 được coi là “Lẻ”; nếu như đó là 2, 4, 6, 8 được coi là “Chẵn”. Khi tổng chẵn lẻ đã cá cược trùng với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi cá cược tổng [trăm-chục] đó là lẻ, khi kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9 = 11 đó là lẻ) , thì trúng thưởng.

 • Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng đó là 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 được coi là “Lẻ”; nếu đó là 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 được coi là “Chẵn”. Khi tổng chẵn lẻ đã cá cược trùng với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi cá cược tổng lẻ, Nếu kết quả mở thưởng đó là 290 (trăm 2 + chục 9+đơn vị 0 = 11 đó là lẻ), thì trúng thưởng.

Quy tắc chơi sport loto tại nhà cái kk13

Lớn nhỏ

 • Số ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 5,6,7,8,9 thì được gọi là “Lớn”; nếu như là 0,1,2,3,4 thì được coi là “Nhỏ”. Khi vị trí đặt cược lớn nhỏ giống với kết quả mở thưởng, thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược hàng trăm là nhỏ, Nếu kết quả mở thưởng là 352 (3 là nhỏ), sẽ là trúng thưởng.
 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị] hoặc [trăm-đơn vị] là 5,6,7,8,9 thì là “Lớn”; nếu như là 0,1,2,3,4 thì là “Nhỏ”. Khi tổng lớn nhỏ đã đặt cược trùng với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi cá cược tổng [trăm-chục] đó là nhỏ, Nếu kết quả mở thưởng là 491 (trăm 4+ chục 9 = 13, số đuôi đó là 3 tức nhỏ), thì sẽ trúng thưởng.

Quy tắc chơi sport loto tại nhà cái kk13

 • Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] ở trong kết quả mở thưởng là 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 được coi là「Lớn」; nếu là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 được coi là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ của số đã đặt đơn cược giống với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì được trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt đơn cược tổng lớn, Nếu kết quả mở thưởng đó là 976 (trăm 9+ chục 7+ đơn vị 6 = 22 đó là lớn), coi như là trúng thưởng.

Quy tắc chơi sport loto tại nhà cái kk13

Số nguyên tố/ Hợp số

 • Số ở hàng trăm, chục, hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được gọi là「Số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số nguyên tố/hợp số ở vị trí đã đặt cược trùng với kết quả mở thưởng coi như là trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi đặt cược hàng đơn vị đó là số nguyên tố, Nếu kết quả mở thưởng là 957 (7 đó là số nguyên tố), coi như là trúng thưởng.

 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] là 1,2,3,5,7 thì được coi là「Số nguyên tố」; nếu như đó là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số đã đặt đơn cược và kết quả mở thưởng trùng nhau sẽ trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi đặt cược [trăm-chục] là hợp số, Nếu kết quả mở thưởng đó là 957 (trăm 9+ chục 5 = 14, số đuôi đó là 4 tức hợp số), thì trúng thưởng.

 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục-đơn vị] của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được coi là「số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số đã cá cược trùng với kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.

Ví dụ: người chơi đặt cược trăm-chục-đơn vị là số nguyên tố, Nếu kết quả mở thưởng đó là 957 (trăm 9+ chục 5+ đơn vị 7 = 21, số đuôi là 1 tức số nguyên tố), sẽ trúng thưởng.

Quy tắc chơi sport loto tại nhà cái kk13

Kết luận về quy tắc chơi Xổ số thể thao

Quy tắc chơi xổ số thể thao Trung Quốc (sports lotto) tại Nhà cái KK13 có vẻ khá dài tuy nhiên khi đã đọc kỹ thì sẽ thấy các quy tắc rất đơn giản và dễ nhớ. Đây sẽ là một trò chơi khá hấp dẫn với những tín đồ của xổ số online. Chúc các bạn giải trí vui vẻ và thắng lớn cùng xổ số thể thao Trung Quốc!

KK13 Club

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here