Xổ số Hong Kong Mark Six tại Nhà cái KK13

10565
Quy tắc chơi xổ số hong kong mark six tại kk13

Xổ số Hong Kong hay Mark Six cũng giống như KENO tuy nhiên chủ yếu ở những khu vực là Trung Quốc, Úc và Đức. Những tùy chọn cược cũng dựa vào cách chơi lotto phổ biến của người Hongkong.

Quy tắc chung của xổ số Hong Kong

• Một khi người chơi đã mở tài khoản và tiến hành đặt cược tại nhà cái kK13 thì đã đồng ý với các quy tắc này.
• Trường hợp khách hàng nghi ngờ thông tin cá nhân bị đánh cắp. Phải lập tức thông báo cho KK13 để tiến hành thay đổi dữ liệu cá nhận hiện tại sang thông tin mới, toàn bộ thông tin trước đó của người sử dụng sẽ được hủy bỏ.
• Quý khách có trách nhiệm bảo mật về thông tin cá nhân. Tại KK13, người chơi sử dụng tài khoản đăng nhập vào hệ thống và tiến hành bất kỳ đặt cược nào cũng đều hợp lệ.
• Nhằm tránh trường hợp xảy ra tranh chấp, khách hàng sau khi đặt cược hãy kiểm tra [trạng thái đặt cược].
• Những đơn cược được ghi nhận sau khi mở thưởng đều không có hiệu lực.
• Trường hợp xảy ra bất kỳ khiếu nại nào, khách hàng phải kiến nghị trước khi mở thưởng, KK13 sẽ không tiếp nhận bất kỳ kiến nghị nào khi đã tiến hành mở thưởng.
• Khi ra thông báo về tỷ lệ cược, trường hợp xảy ra thiếu sót không có chủ định hay lỗi đánh máy, KK13 sẽ bảo lưu quyền hạn chỉnh sửa sai sót đồng thời căn cứ vào tính chính xác để quyết toán.
• Toàn bộ tỷ lệ cá cược được thông báo gọi là tỷ lệ cược nổi. Tỷ lệ dùng để trả thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ cá cược khi đặt cược làm chuẩn.

Quy tắc Mark Six 

1. Nếu phát hiện tình trạng cá cược của khách hàng có vấn đề, thì nhà cái kk13 sẽ dừng đặt cược của quý khách ngay lúc đó; Mọi đơn đặt cược xổ số hong kong trước đó vẫn có hiệu lực. Không thể yêu cầu hủy bỏ hoặc ngừng thanh toán, và không xảy ra bất cứ dị nghị nào

2. Trường hợp khách hàng đặt cược tại KK13 là vi phạm luật pháp ở địa phương của quý khách thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc này

3. Quãng thời gian để xác nhận đặt cược xổ số hong kong của mỗi lượt ở [Mark Six] cách nhau 10 giây: trường hợp có 2 đơn cược với cùng nội dung và nhóm thì KK13 sẽ chỉ chấp nhận 1 đơn cược có hiệu lực, mọi đơn cược còn lại chúng tôi sẽ hủy bỏ

 • Ví dụ 1: Trong khoảng 10 giây có hơn 2 đơn cược có cùng nhóm, nội dung đều đặt cược số đặc biệt 01,02,03, KK13 sẽ chỉ giữ lại 1 đơn cược hợp lệ, những đơn cược còn lại đều bị xóa bỏ
 • Ví dụ 2: Trong khoảng 10 giây xuất hiện 2 nhóm cược: đặt cược số đặc biệt xổ số hong kong 01,02,03 đồng thời đặt cược số đặc biệt 01,02. Do 2 nhóm số không giống nhau nên KK13 sẽ xác nhận cả 2 nhóm cược đều có hiệu lực.

4. Mọi đặt cược dưới đây đều bao gồm tiền cược.


5. Quy luật số đặc biệt
 • Số đặc biệt – số đơn: số đặt cược là con số đặc biệt trong kết quả mở thưởng xổ số hong kong thì coi như trúng thưởng. Trường hợp ra các con số khác sẽ không trúng thưởng.
 • Số đặc biệt – lớn nhỏ: số đặc biệt được mở ra >= 25, được gọi là [số đặc biệt – lớn]; số đặc biệt < 25, được gọi là [số đặc biệt – nhỏ]; trường hợp mở ra 49 thì được gọi là hòa.
 • Số đặc biệt – chẵn lẻ : số đặc biệt có kết quả mở ra là 2,4,6… được gọi là [số đặc biệt – chẵn]; nếu là 1,3,5,7… được gọi là [số đặc biệt – lẻ], 49 thì là hòa.
 • Tổng số lớn nhỏ của số đặc biệt: dùng giá trị hàng đơn vị cùng hàng chục của số đặc biệt cộng lại để xác định thắng thua. Tổng >= 7 được gọi là [Lớn], Tổng =< 6 được gọi là [Nhỏ]. Trường hợp mở ra 49 được gọi là hòa.
 • Tổng chẵn lẻ của số đặc biệt: dùng giá trị hàng đơn vị cùng hàng chục của số đặc biệt cộng lại với nhau để xác định chẵn lẻ. Trường hợp là 01,12,32 được gọi là [Tổng lẻ]; là 02,11,33 được gọi là [Tổng chẵn], trường hợp mở ra 49 được gọi là hòa.
 • Đuôi lớn nhỏ của số đặc biệt : trường hợp số đuôi của số đặc biệt có giá trị từ 0 ~ 4 được gọi là nhỏ, số đuôi có giá trị từ 5 ~ 9 được gọi là lớn. Ví dụ: 01,32,44 được gọi là đuôi nhỏ; 05,18,19 được gọi là đuôi lớn, trường hợp mở ra 49 được gọi là hòa.

6. Số chính đặc biệt
Là chỉ số chính đặc biệt 1 cho tới 6: trường hợp số chính đặc biệt khách hàng đã đặt cược trùng với số chính khi mở thưởng đồng thời đúng với trình tự mở thưởng ở hiện trường thì sẽ trúng thưởng. Trường hợp số chính 1 tại hiện trường mở ra là 49 đồng thời số chính đặc biệt 1 đã đặt đơn cược là 49 thì sẽ trúng thưởng. Mở ra được các số khác thì sẽ không trúng thưởng.

7. Tổng chẵn lẻ
Là tổng của 7 số mở thưởng được cộng lại với nhau. Ví dụ: tổng điểm là 125,383; tổng có giá trị chẵn thì được gọi là [Tổng chẵn]. Ví dụ: tổng điểm là 108,162. Giả sử nhóm đặt đơn cược trùng với kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng, các trường hợp khác xảy ra sẽ không trúng thưởng.

8. Tổng lớn nhỏ
Tổng của 7 số mở thưởng cộng lại  >= 175 thì được gọi là [Tổng lớn]; =< 174 được gọi là [Tổng nhỏ]. Ví dụ: kết quả mở thưởng là 02,08,17,28,39,46,25 tổng điểm 165 thì được gọi là tổng nhỏ. Trường hợp nhóm đặt cược thích hợp với kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng, những kết quả khác sẽ không trúng thưởng.

9. Liên mã
+) 4 trúng 4
 • Cứ mỗi 4 số đặt cược tạo thành 1 nhóm, trường hợp cả 4 số đã đặt đơn cược đều có trong phạm vi các số chính của kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng, mở ra các số khác thì sẽ không trúng thưởng.
 • Ví dụ: 06,07,08,09 có 4 số đặt cược giống với các số chính được mở thưởng thì trúng thưởng, nếu số chính chỉ có 3 số, và 1 số còn lại mở ra thuộc số đặc biệt thì sẽ không trúng thưởng.

+) 3 trúng 2

 • Cứ mỗi 3 số đặt cược tạo thành 1 nhóm, trường hợp trong đó có 2 số trùng với số chính của kết quả mở thưởng, nghĩa là 3 trúng 2, xem như là trúng thưởng.
 • Trường hợp cả 3 số đều đúng với số chính mở ra, nghĩa là trong 3 trúng 2; trường hợp mở ra các con số khác thì không trúng thưởng.
 • Ví dụ: 06,07,08 tạo thành 1 nhóm cược đồng thời kết quả hiển thị 2 số 06,07 là 2 số chính, không xuất hiện 08, nghĩa là 3 trúng 2, vậy thì sẽ dựa theo tỷ lệ cược của 3 trúng 2 để thanh toán; trường hợp mà kết quả xảy ra có 06,07,08 là 3 số thuộc số chính, nghĩa là đã trúng 2 trong 3, dựa theo tỷ lệ cược của trúng 3 để thanh toán; nếu như chỉ xuất hiện 1 số trong nhóm cược trùng trong kết quả hoặc không có bất cứ số nào xảy ra thì sẽ không trúng thưởng.

+)Trúng 3

 • Cứ 3 số đặt cược lập thành 1 nhóm, trường hợp 3 số đặt cược đều là những số chính trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng; trường hợp mở ra các số không trùng với số chính thì sẽ không trúng thưởng.
 • Ví dụ: 06,07,08 là 3 số đặt cược đồng thời trường hợp trùng với 3 số chính trong quay thưởng thì sẽ trúng thưởng. Trường hợp trong 3 số đặt cược mà mở thưởng có 2 số là số chính còn 1 số là số đặc biệt thì sẽ không trúng thưởng.

+) Trúng 2

2 số sẽ đặt cược lập thành 1 nhóm, trường hợp cả 2 số đặt cược trùng với số chính của kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng, ngược lại xuất hiện những số khác thì sẽ không trúng thưởng (bao gồm trường hợp xuất hiện 1 số chính cùng 1 số đặc biệt thì xem như không trúng thưởng).

+) 2 trúng đặc biệt

Cứ 2 số đặt cược tạo nên 1 nhóm, nếu cả 2 số đều khớp với 2 số chính trong kết quả mở thưởng thì gọi là trúng 2 trong kết quả đặt cược 2 số trúng đặc biệt; trường hợp có 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì gọi là đã trúng đặc biệt trong nhóm cược 2 trúng đặc biệt; trường hợp kết quả là các con số khác sẽ không trúng thưởng.

+) Xiên đặc biệt

Cứ 2 số đặt cược lập thành 1 nhóm, trong nhóm xuất hiện kết quả 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì sẽ trúng thưởng; những trường hợp khác sẽ không trúng thưởng (bao gồm trường hợp cả 2 số đều là số chính).


Dựa theo 3 loại nguyên tắc chơi: 2 trúng 2, 2 trúng đặc biệt cùng xiên đặc biệt để lập thành [tổ hợp 2 con giáp] hay [tổ hợp 2 số đuôi].

Ví dụ 1 : Sau khi đã chọn [2 trúng 2] lập thành [tổ hợp 2 con giáp] sau đó chọn Rắn (2,14,26,38) và Ngựa (1,13,25,37,49) sẽ lập thành 20 cặp số :
[2,1] [2,13] [2,25] [2,37] [2,49]
[14,1] [14,13] [14,25] [14,37] [14,49]
[26,1] [26,13] [26,25] [26,37] [26,49]
[38,1] [38,13] [38,25] [38,37] [38,49]
Ví dụ 2 : Sau khi đã chọn [2 trúng đặc biệt] lập thành [tổ hợp 2 số đuôi]rồi chọn 0 (10,20,30,40) và 5 ( 5,15,25,35,45) thì lập nên 20 nhóm số :
[10,5] [10,15] [10,25] [10,35] [10,45]
[20,5] [20,15] [20,25] [20,35] [20,45]
[30,5] [30,15] [30,25] [30,35] [30,45]
[40,5] [40,15] [40,25] [40,35] [40,45]
+) Con giáp xiên số đuôi : chọn lựa ra 1 con giáp chính cùng với đuôi 0-9. Dùng con giáp xiên số đuôi trong 3 trúng 3 làm ví dụ : chọn【Rồng】là con giáp chính (03, 15, 27, 39) cùng số đuôi 9. Do số 39 có đuôi 9 cũng xảy ra trong con giáp đã chọn do đó tổ hợp này sẽ không bị lặp lại. Như vậy có thể kết hợp tạo thành 24 tổ hợp (gồm 2 số đuôi và 1 số của con giáp chính)

10. Cược xiên số chính: cách chơi tương tự số chính 1-6, tuy nhiên phải đồng thời đặt cược nhiều số dể xuất hiện, gộp lại tạo thành nhóm đặt cược, chỉ cần kết quả mở thưởng trong kỳ đó khớp với chuỗi cược mà bạn đã lựa chọn thì sẽ trúng thưởng. Trường hợp trong đó có 1 trong nhóm kết quả không trùng thì xem như không trúng thưởng; trường hợp trong đó có 1 kết quả là hòa, một số kết quả khác đều trúng thưởng thì cũng xem như trúng thưởng; dãy kết quả là hòa sẽ được quyết toán với tỷ lệ [1]

11. Con giáp và màu bóng: Chính là 2 phương pháp chơi màu bóng và con giáp.
+) Cách chơi Con giáp: Để nắm bắt rõ cách chơi này người chơi cần nắm được một số loại hình sau đây:
Thứ tự các con giáp: Chuột > Trâu > Hổ > Thỏ > Rồng > Rắn > Ngựa > Dê > Khỉ > Gà > Chó > Lợn. Trường hợp năm nay là năm ngựa thì sẽ chọn con giáp ngựa làm mốc, dựa vào trình tự phân chia 49 con số thành 12 con giáp ( như bên dưới), sau đó dựa vào con giáp để đặt cược.
 • Horse 01 , 13 , 25 , 37 , 49
 • Goat 12 , 24 , 36 , 48
 • Monkey 11 , 23 , 35 , 47
 • Rooster 10 , 22 , 34 , 46
 • Dog 09 , 21 , 33 , 45
 • Pig 08 , 20 , 32 , 44
 • Rat 07 , 19 , 31 , 43
 • Oxen 06 , 18 , 30 , 42
 • Tiger 05 , 17 , 29 , 41
 • Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
 • Dragon 03 , 15 , 27 , 39
 • Snake 02 , 14 , 26 , 38
Trường hợp số đặc biệt trong kỳ đó thuộc trong phạm vị của con giáp bạn đặt cược thì sẽ trúng thưởng.
+) Cách chơi Màu bóng:đặt cược vào màu bóng của số đặc biệt, màu bóng xuất hiện trùng màu bóng đặt cược thì sẽ trúng thưởng. Màu bóng của những con số được sắp xếp như sau :
01 11 21 31 41
02 12 22 32 42
03 13 23 33 43
04 14 24 34 44
05 15 25 35 45
06 16 26 36 46
07 17 27 37 47
08 18 28 38 48
09 19 29 39 49
10 20 30 40

12. Cược Nhất giáp:
+) 1 con giáp: Dựa theo thứ tự sắp xếp con giáp, ví dụ năm nay là năm ngựa thì sẽ dùng ngựa làm mốc, dựa theo thứ tự sắp xếp 49 con số thành 12 con giáp (Horse) tiếp theo sẽ dựa vào con giáp để đặt cược.
 • Horse 01 , 13 , 25 , 37, 49
 • Goat 12 , 24 , 36 , 48
 • Monkey 11 , 23 , 35 , 47
 • Rooster 10 , 22 , 34 , 46
 • Dog 09 , 21 , 33 , 45
 • Pig 08 , 20 , 32 , 44
 • Rat 07 , 19 , 31 , 43
 • Oxen 06 , 18 , 30 , 42
 • Tiger 05 , 17 , 29 , 41
 • Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
 • Dragon 03 , 15 , 27 , 39
 • Snake 02 , 14 , 26 , 38
Trong kỳ đó (mọi số chính cùng số đặc biệt được mở ra sau cùng) giống với con giáp đã đặt cược thì sẽ trúng thưởng (Lưu ý rằng: số 49 vẫn được ghi nhận thắng thua, chứ không phải là hòa)

13. Hợp giáp: chọn 1~11 con giáp lập thành 1 nhóm đồng thời lựa chọn số đặc biệt được mở thưởng có ở trong nhóm này không, trường hợp chọn là “trúng” (có thể chọn 2~11 con giáp) và số đặc biệt xuất hiện ở trong nhóm này, thì sẽ trúng thưởng; trường hợp chọn là “không trúng” (có thể chọn 1~10 con giáp), hệ thống sẽ tự động chuyển nhóm chọn không trúng thành nhóm trúng; trường hợp số đặc biệt mở được trong kỳ đó là 49, thì mọi đơn cược đều coi là hòa.

14. Chế độ siêu tốc: các đơn cược được đặt cược trong chế độ này, trường hợp có sự thay đổi gì về tỷ lệ cược, hệ thống sẽ không thông báo là có sự thay đổi tỷ lệ cược, mà sẽ dựa vào tỷ lệ cược mới khi đặt cược để tiếp nhận đơn cược. Ví dụ: khi dùng chế độ siêu tốc để đặt cược số đặc biệt, lúc nhập số tiền cược thấy tỷ lệ cược là 41.5; khi đang nhập số tiền cược thì lại thấy tỷ lệ cược đã đổi thành 41; sau khi hoàn tất nhập số tiền cược và xác nhận đơn đặt cược thì đơn cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược là 41 làm cơ sở tiếp nhận đặt cược, và khi đó tỷ lệ cược mới nhất sẽ được hiển thị trên màn hình

15. Tổ hợp 2: là sự xen kẽ giữa 2 cách chơi: màu bóng cùng chẵn lẻ hay lớn nhỏ lập thành 1 nhóm đặt cược. Lúc số đặc biệt được mở ra của kỳ đó giống với nhóm cá cược thì sẽ trúng thưởng; trường hợp số đặc biệt được mở ra của kỳ đó là 49 thì kết quả sẽ là hòa; các trường hợp khác thì sẽ không trúng thưởng

16. Tổ hợp 3:chính là sự tổ hợp của 3 cách chơi ; màu bóng, chẵn lẻ và lớn nhỏ của số đặc biệt tạo thành 1 nhóm cá cược. Nếu như số đặc biệt được mở ra vào kỳ đó trùng với nhóm đặt cược, thì trúng thưởng; nếu số đặc biệt mở ra là 49 thì coi là hòa; nếu mở ra các trường hợp khác thì sẽ không trúng thưởng

17. Chính giáp:dựa theo tất cả các con số chính được mở ra làm chuẩn. Trường hợp như trong 6 số chính của kỳ này, chỉ có 1 số nằm trong phạm vi con giáp đã cá cược, thì sẽ trúng thưởng. Trường hợp có nhiều hơn 1 số chính thuộc phạm vi con giáp đã đặt cược thì tiền thưởng sẽ được nhân gấp bội! Ví dụ: đặt cược $100, số chính là ngựa, tỷ lệ cược 1.88 .
• 6 số chính mở ra có 01, số tiền thưởng sẽ là $89
• 6 số chính mở ra có 01, 13 số tiền thưởng sẽ là $175
• 6 số chính mở ra xuất hiện 01, 13, 25 số tiền thưởng sẽ là $265
• 6 số chính mở ra có 01, 13, 25, 37 số tiền thưởng sẽ là $352
• 6 số chính mở ra xuất hiện 01, 13, 25, 37, 49 sẽ có tiền thưởng là $440 (Chú ý: số 49 ở đây được tính thắng thua, không tính là hòa)

18. 7 Sắc: Dựa vào 7 màu bóng mở thưởng, màu nào xuất hiện nhiều nhất thì sẽ trúng thưởng. Trong 6 số chính, mỗi trái bóng được ghi nhận 1 màu bóng; số đặc biệt tương đương với 1.5 màu bóng. Dưới đây là một số kết quả được coi như hòa.
• Trong 6 số chính khi mở ra xuất hiện 3 xanh 3 xanh lá, số đặc biệt là 1.5 đỏ
• 6 số chính mở ra có 3 xanh 3 đỏ, số đặc biệt sẽ là 1.5 xanh lá
• Trong 6 số chính khi mở ra có 3 xanh lá và 3 đỏ, số đặc biệt là 1.5 xanh Nếu mở ra là hòa, thì tiền đặt cược của toàn bộ đơn cược cho 7 sắc là đỏ, xanh hoặc xanh lá sẽ được hoàn trả lại, thành viên cũng có thể cá cược hòa.

19. Số đầu của số đặc biệt: số đầu tiên trong cặp số đặc biệt
• Đầu 0 : 01,02,03,04,05,06,07,08,09
• Đầu 1 : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
• Đầu 2 : 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
• Đầu 3 : 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
• Đầu 4 : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
Ví dụ : kết quả xảy ra số đặc biệt là 21 thì cá cược đầu”2″ sẽ trúng thưởng, đặt cược các đầu khác sẽ không trúng thưởng.

20. Số đuôi của số đặc biệt: chỉ mã số cuối cùng của số đặc biệt
• Đuôi 1 : 01,11,21,31,41
• Đuôi 2 : 02,12,22,32,42
• Đuôi 3 : 03,13,23,33,43
• Đuôi 4 : 04,14,24,34,44
• Đuôi 5 : 05,15,25,35,45
• Đuôi 6 : 06,16,26,36,46
• Đuôi 7 : 07,17,27,37,47
• Đuôi 8 : 08,18,28,38,48
• Đuôi 9 : 09,19,29,39,49
• Đuôi 0 : 10,20,30,40
Ví dụ: kết quả cho ra số đặc biệt là 21, thì đặt cược đuôi “1” sẽ trúng thưởng, đặt cược những số đuôi khác sẽ không trúng thưởng.

21. Số đuôi của số chính đặc biệt: chỉ cần kết quả mở thưởng của toàn bộ những số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt), bao gồm 1 hay nhiều số nằm trong các nhóm số đuôi thì khi phát thưởng chỉ phát thưởng đúng một lần, mặc dù 1 hay nhiều số nằm trong cùng 1 nhóm số đuôi thì cũng chỉ phát thưởng một lần.
• Đuôi 1: 01.11.21.31.4
• Đuôi 2: 02.12.22.32.42
• Đuôi 3: 03.13.23.33.43
• Đuôi 4: 04.14.24.34.44
• Đuôi 5:05.15.25.35.45
• Đuôi 6:06.16.26.36.46
• Đuôi 7: 07.17.27.37.47
• Đuôi 8: 08.18.28.38.48
• Đuôi 9: 09.19.29.39.49
• Đuôi 0: 10.20.30.40
Ví dụ: kết quả mở thưởng các số chính 11,31,42,44,35,32,số đặc biệt là 21. Khi đặt cược đuôi “1”, đuôi”2″, đuôi “4”, đuôi “5” đều trúng thưởng, những số đuôi khác thì không trúng thưởng.

22. Tổng giáp: tổng số con giáp khác nhau xảy ra trong kỳ này (số chính và số đặc biệt) giống với tổng số con giáp cá cược (không cần chỉ định con giáp) thì trúng thưởng; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: nếu kết quả của kỳ này là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, tổng cộng có 6 con giáp, nếu như chọn lựa tổng giáp【6】thì trúng thưởng (lưu ý: số 49 vẫn tính thắng thua, không được xem là hòa).

23. Tổng giáp – chẵn lẻ: Nếu như tổng số con giáp mở thưởng (số chính và số đặc biệt) là số lẻ thì gọi là [Lẻ]; là số chẵn được gọi là [Chẵn]. Ví dụ : kết quả là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49 thì tổng có 6 con giáp, Khi cá cược chẵn sẽ trúng thưởng.

24. Liên giáp: chọn 2~6 con giáp tạo thành 1 nhóm đặt cược, khi số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt) nằm trong nhóm số của các con giáp đã tích chọn khi đặt cược, những con giáp đã tích chọn ít nhất trúng 1 con số, thì trúng thưởng, những kết quả khác thì không trúng thưởng (Lưu ý: số 49 được tính thắng thua, không tính là hòa). Ví dụ : nếu kết quả của kỳ này là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, khi đặt cược đã tích chọn 3 con giáp (gọi là 3 liên giáp), nếu các con số thuộc con giáp đã đặt cược có ít nhất 1 số xuất hiện trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

25. Liền đuôi: chọn 2~6 số đuôi lập thành 1 nhóm đặt cược, khi số mở thưởng trong kỳ này (toàn bộ số chính và số đặc biệt) nằm trong nhóm số đuôi đã tích chọn khi cá cược, thì trúng thưởng. Các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng (lưu ý : số 49 được xem là thắng thua, không tính là hòa) Ví dụ 1 : cá cược tổ hợp 2 số đuôi, tích chọn 0, 1, khi 7 số mở thưởng của kỳ này mở ra có đuôi “0” và đuôi “1”, thì trúng thưởng. Ví dụ 2 : đặc cược tổ hợp 2 số đuôi, tích chọn 0,1,2, sẽ xuất hiện 3 loại nhóm (nhóm 1: 0, 1), (nhóm 2: 0, 2), (nhóm 3: 1, 2), khi trong 7 số mở thưởng của kỳ này có 2 số đuôi nằm trong 1 nhóm đã chọn thì trúng thưởng.

26. Tự chọn không trúng thưởng: chọn 5~12 số tạo nên 1 nhóm cược, khi số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt) đều không nằm trong tổ hợp số đã lựa chọn khi cá cược, thì trúng thưởng; nếu như có bất kỳ số đã chọn nào nằm trong kết quả mở thưởng thì không trúng thưởng. Ví dụ : kết quả của kỳ này là 19,24,17,34,40,39, và số đặc biệt là 49, khi cá cược đã chọn 5 số (gọi là 5 không trúng), nếu những số trong nhóm đã chọn không nằm trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

Kết luận

Vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn các bạn về quy tắc trong xổ số hong kong, quy tắc Mark Six một cách chi tiết nhất. Tham gia KK13 ngay hôm nay để chơi xổ số online hấp dẫn nhất Việt Nam. Chúc các bạn giải trí vui vẻ và thắng lớn!

KK13 Club

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here